top of page

Rekisterin ylläpitäjä:

FukuApp

Fuku Oy

Y-tunnus: 2556345-9

 

Asiakkaan yhteystiedot:

Fuku Helsinki – Mannerheimintie 18 , 00100 Helsinki

+358 50 406 3741

info@ravintolafuku.com (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)

Rekisteri- ja tietosuojavastaava:

Menkki Kam

 

Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys:

Fuku Oy  noudattaa FukuApp sovelluksen ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Fuku Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).

 

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

 

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi

FukuApp sovellukseen kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat

käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

 

Rekisterin käyttötarkoitus on kanta-asiakasohjelma ja ohjelmaan liittyvät markkinointi- javiestintätoimenpiteet.

 

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

 

FukuApp sovellukseen kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan kanta-asiakasprofiilin luontiin ja mobiilisovelluksen toimittamiseen. Lisätietoina voidaan tallentaa sähköposti, syntymäaika, postinumero, kotikaupunki ja sukupuoli. Tämän lisäksi rekisterissä olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn asiakasprofiiliin liitetään markkinointitietoa, kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti ostoleimat. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat.

 

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään kanta-asiakasohjelman operatiiviseen toimintaan.

 

Tietoja käsitellään vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

 

Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamat tiedot.

 

Rekisterin tietosisältö

- Etunimi

- Sukunimi

- Mobiilinumero

- Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä

 

- Tiedot mobiilikanavan sisältövierailuista ja sovelluksen aukaisuista.

 

Mikäli sovelluksen käyttäjä on ilmoittanut:

- Sähköposti

- Postinumero

- Syntymäpäivä

- Sukupuoli

- Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot

 

Mikäli ominaisuus käytössä:

- Osto/käyntileimat ja niihin liittyvä tieto, kuten bonuskertymä

- Ostobonus ja siihen liittyvä tieto

 

Täsmällisyys

Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

 

Säilytyksen rajoittaminen

Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

 

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

Fuku Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

 

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kanta-asiakasohjelma on olemassa tai tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu.

Eheys ja luottamuksellisuus

Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Fuku Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

 

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

 

Fuku Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

 

Osoitusvelvollisuus

Erikseen pyydettäessä [Asiakkaan nimi] ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

 

Fuku Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään

tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

Fuku Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja.

Fuku Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn

henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm.palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli

toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.

bottom of page